Oznámenie o zatvorení Školy z organizačných dôvodov

Riaditeľka Základnej školy Sokolíkova 2, 841 01 Bratislava v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) udeľuje žiakom z organizačných dôvodov dňa 27.03.2020 (piatok) riaditeľské voľno.


Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani Školská jedáleň a Školský klub detí pri Základnej škole, Sokolíkova 2, 841 01 Bratislava.