Riaditeľské voľno

Oznámenie o zatvorení školy z organizačných dôvodov


Riaditeľka Základnej školy Sokolíkova 2, 841 01 Bratislava v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) udeľuje žiakom z organizačných dôvodov dňa 29.03.2019 (piatok) riaditeľské voľno.


Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani ŠJ a ŠKD pri Základnej škole, Sokolíkova 2, 841 01 Bratislava.


Riaditeľka rovnako udeľuje žiakom školy okrem 9.A triedy dňa 03.04.2019 (streda) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov (Testovanie 9).


V udedený deň nebude v prevádzke ŠKD. Všetci žiaci sú automaticky odhlásení z obedov, ale v prípade záujmu sa môžu prihlásiť u vedúcej ŠJ a obed bude vydaný v čase od 11:30 do 13:30 hod. Vstup do budovy školy pre žiakov na obed bude od Sokolíkovej ulice.