Riaditeľské voľno

Riaditeľka Základnej školy Sokolíkova 2, 841 01 Bratislava v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) udeľuje dňa 29.10.2018 (pondelok) riaditeľské voľno pre žiakov 1.-9. ročníka z prevádzkových dôvodov.


V uvedený deň nebude v prevádzke ani ŠJ a ŠKD pri Základnej škole Sokolíkova 2.