Pozvánka na brigádu

Dobrý deň milí rodičia,


v sobotu 13.októbra organizujeme tradičnú jesennú brigádu na našej škole. Touto cestou Vás chceme osloviť a požiadať o Vašu pomoc pri skrášľovaní areálu našej školy. V prípade, že Vám to Vaše pracovné a rodinné povinnosti dovolia a pridáte ruku k nášmu spoločnému dielu, budeme sa veľmi tešiť.


Plánujeme:  • Maľovať čiary na basketbalovom ihrisku

  • Preniesť stoly z podlubia do PC miestností (potrebujeme silných chlapov)

  • Odpíliť spodnú časť lavičiek (potrebujeme karbofrézu)

  • Maľovanie chodníkových skákacích hier (realizácia projektu Nadácie TV Markíza)

  • Tvorba pocitového chodníka (realizácia projektu Nadácie TV Markíza)

  • Hrabanie lístia a strihanie ruží

  • Čistenie skalky

  • Práce v triedach ( po dohode s triednou učiteľkou)


Veľmi nám pomôže, ak si prinesiete aj svoje náradie (hrable, motyky, záhradné nožnice...)


Vašu účasť na brigáde stačí oznámiť pani učiteľke triednej prostredníctvom žiackej knižky, mailom alebo aj prostredníctvom správy na Edupage. Vopred ďakujeme a tešíme sa na Vašu účasť.


Tím Sokolíkova