Poďte behať za Sokolíčku

Dňa 21.10. 2018 tak ako každý rok sa stretneme na Behu Devínskou Kobylou. Svoje dieťa môžete zaregistrovať na:


https://registrace.sportsoft.cz/registration.aspx?e=1350.


Do názvu tímu treba uviesť ZŠ Sokolíkova. Účastnícky poplatok hradí škola. Tešíme sa na Vašu účasť!


Tím ZŠ Sokolíkova