Oznam pre rodičov budúcich prvákov

Rozhodnutie o výsledku zápisu do 1. ročníka ZŠ Sokolíkova si rodič osobne prevezme počas pracovných dní na sekretariáte školy od 22. mája 2019 do 14. júna 2019 v čase od 7,00 hod. do 15,30 hod.


Jeho prevzatie potvrdí svojím podpisom.


Pri prevzatí rozhodnutia o prijatí je potrebné, aby tí ktorí tak neurobili pri zápise, uhradili sumu 20,- € na zakúpenie základných učebných pomôcok do 1. ročníka.


Zakúpenie ostatných pomôcok Vám na začiatku školského roka odporučí triedna učiteľka dieťaťa.