Aprílové súťaže

Milí žiaci, milí rodičia,


Je nám veľmi ľúto, že nemôžeme byť spolu, ale myslíme na vás všetkých.... Pripravili sme pre vás na mesiac apríl dve zaujímavé súťaže.


Prvá súťaž pod názvom „Naša školská bankovka“ vám umožňuje vytvoriť motív na bankovku ZŠ Sokolíkova, ktorú chceme ďalej využívať v rámci finančnej gramotnosti, pri platení v našej školskej pobočke banky, (ktorú sa nám podarilo tento rok zrealizovať)a pri ďalších spoločných aktivitách. Svoj grafický návrh (nakreslený alebo vytvorený v počítačovom programe) zasielajte svojim TU prostredníctvom Edupage (prípadne po dohovore inou elektronickou cestou).


Druhá súťaž je venovaná Dňu Zeme. Keďže nemôžeme tvoriť spolu, možno budete chcieť tvoriť doma sami, možno aj spolu so svojimi blízkymi. Vašou úlohou je vytvoriť Eko výrobok z recyklovaného materiálu, ktorý môže mať estetickú hodnotu, ale môže spĺňať aj nejakú funkciu alebo byť užitočný. Veríme, že vytvoríte  niečo, čo poteší vás, nás ale aj vašich rodičov, možno kamarátov. V tomto prípade je potrebné výrobok odfotiť a elektronicky poslať fotku. Na prvom stupni triednym učiteľom, na druhom stupni vyučujúcim techniky.


Súťaže začínajú dnes 1. apríla a trvajú do 30. apríla, to je posledný deň, kedy môžete svoje príspevky zaslať. Vyhodnotenie sa uskutoční na začiatku mesiaca máj.


Vedenie školy a pedagógovia ZŠ Sokolíkova