Aktuality

07-04-2020 12:26

Príhovor riaditeľky školy

Vážení pedagogickí kolektív, vážení rodičia a milí žiaci!  Máme za sebou takmer celý mesiac prerušeného riadneho...
06-04-2020 14:00

Pomoc pre rodičov budúcich prváčikov

Milí rodičia budúcich prváčikov, odporúčame Vám portál vudpap.sk, kde nájdete návod ako rozvíjať jednotlivé oblasti budúcich...
06-04-2020 13:53

Podpora pre rodičov žiakov so zdravotným znevýhodnením a špe

 Milí rodičia, pokiaľ máte dieťa so zdravotným znevýhodnením a so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, chceli by sme...
01-04-2020 14:41

Aprílové súťaže

Milí žiaci, milí rodičia, Je nám veľmi ľúto, že nemôžeme byť spolu, ale myslíme na vás všetkých.... Pripravili sme pre vás na...
23-03-2020 14:01

ŠKD - Hry a aktivity na doma

Milé deti, milí rodičia, Je nám ľúto, že nemôžeme byť spolu a úžívať si krásne jarné dni. Keďže vieme, že byť celé dni doma...
11-03-2020 11:54

Usmernenie MŠ SR ku koronavírusu

https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-vydalo-tretie-usmernenie-v-suvislosti-so-sirenim-koronavirusu/
04-03-2020 17:09

Projektové vyučovanie na fyzike

Učitelia a žiaci zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, K. Adlera v Dúbravke sa rozhodli u žiakov ZŠ vzbudiť väčší záujem o fyziku a predstaviť...
03-03-2020 14:56

Usmernenie k šíreniu koronavírusu

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadala Bezpečnostná rada SR, na ktorej boli prijaté...
02-03-2020 10:32

S kamarátkou energiou

Dňa 27.2. 2020 sme sa spriatelili s fyzikou na podujatí s názvom S kamarátkou energiou. Mohli sme si vyskúšať  ako funguje energia v praxi. Na jednotlivých...