Aktuality

16-02-2021 19:34

Sčítanie obyvateľov

Vážení rodičia, od 15.februára až do konca marca sa môžete sčítať! Je to celkom jednoduché. Stačí vyplniť formulár kedykoľvek až do 31....
06-12-2020 09:55

Vianočný čas nám zmäkčuje srdcia každý rok. Tento čas o čosi viac vzácnejší a popretkávaný láskou a radosťou sme sa rozhodli na...
30-09-2020 20:00

Zmena organizácie ŠKD

Od 1.10.2020 sa opäť zavádza Ranný klub ŠKD so vstupom od 6:30 do 7:15 po absolvovaní ranného filtra LEN CEZ ŽIACKY VCHOD. Prevádzka ŠKD bude do...
26-09-2020 11:18

V tej veži straší...

Po spoznávaní veží nášho mesta sa naši žiaci zapojili aj do výtvarnej sútaže Pátrača Tina a v hojnom počte zaslali pod vedením...
25-05-2020 10:31

Dielničky šikovníčky

Obdobie izolácie bolo pre celú spoločnosť veľmi ťažké a náročné. Riešenie ako dať týmto týždňom inú príchuť našli...
23-05-2020 16:07

Úspech v okresnom kole Chemickej olympiády

Okresné kolo Chemickej olympiády sa tento rok konalo dňa 7.5.2020 dištančnou formou. Náročnosť úloh bola v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi...
12-05-2020 14:02

Zmena spôsobu koncoročnej klasifikácie

Riaditeľka školy oznamuje, že na základe odporúčania ministerstva školstva a na základe prerokovania s učiteľmi dňa 4. a 5. mája 2020 zmenila pôvodné...
20-04-2020 16:40

Oznam riaditeľky školy o hodnotení žiakov

O Z N A M  R I A D I T E Ľ K Y  Š K O L Y          Riaditeľka školy oznamuje, že v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením...
08-04-2020 09:59

Usmernenie k poplatkom ŠKD a ŠJ

Zákonní zástupcovia uhrádzali v školách poplatok za marec, jeho alikvotná časť podľa pokynov MÚ Dúbravka, bude vrátená na...