Sme zapojení do celoslovenských a medzinárodných projektov, zameraných na podporu zdravého životného štýlu, výučbu jazykov, environmentálnu výchovu, využívanie digitálneho obsahu vzdelávania vo vyučovaní, súťaže detí, ďalšie vzdelávanie učiteľov.