2% z dane

Vážení rodičia!


Rodičovské Združenie ZŠ Sokolíkova, Sokolíkova 2, 841 01 Bratislava, IČO 31814930, je zaregistrované na príjem podielu dane z príjmu.


Budeme veľmi radi, keď aj tento rok venujete svoje 2% dane svojim deťom.


Za príspevok, ktorým nás podporíte, zabezpečíme deťom zážitkové učenie, zakúpime moderné učebné a športové pomôcky, zmodernizujeme exteriér i interiér našej školy.


Zároveň ďakujeme všetkým rodičom a priateľom školy za poukázaný príspevok v minulom roku, ktorý pomohol vytvoriť našim deťom príjemnejšie prostredie a kvalitnejšie podmienky pre vzdelávanie.


V minulom školskom roku sa nám vďaka vašim 2% okrem iných vecí podarilo úplne zmodernizovať počítačovú učebňu, ktorá vďaka špeciálnym stolom slúži našim žiakom nielen na hodinách informatiky. V tomto roku pokračujeme s modernizáciou vyučovacieho procesu vďaka tabletom, ktoré sú ľahko použiteľné na vyučovaní v ktorejkoľvek triede a plánujeme zakúpiť ešte ďalšie tablety.


Radi by sme aj s vašou pomocou zrealizovať finančne náročný projekt odhlučnenia školskej jedálne, aby sme tak vytvorili príjemnejšie a zdraviu menej škodlivé prostredie pre žiakov i zamestnancov školy. Je toho ešte veľa, čo by sme spoločne vedeli zrealizovať, niektoré návrhy dostávame aj od vás, našich rodičov. Veríme, že sa nám aj vďaka príspevku 2% daní, podarí zrealizovať aspoň niektoré.


Mgr. Daniela Ďurkovská, riaditeľka školy

Súbory na stiahnutie

 zssokolikova-vyhlasenie-2023.pdf