Zmena organizácie ŠKD

Od 1.10.2020 sa opäť zavádza Ranný klub ŠKD so vstupom od 6:30 do 7:15 po absolvovaní ranného filtra LEN CEZ ŽIACKY VCHOD.


Prevádzka ŠKD bude do 17:00.


Vzhľadom na to, že sa budú žiaci v oddeleniach miešať, majú žiaci povinnosť nosiť rúško.


 


Ďakujeme za pochopenie, trpezlivosť a spoluprácu pri dodržiavaní epidemických opatrení v záujme udržania zdravia nás všetkých.


Mgr. Daniela Ďurkovská, riaditeľka školy