Výsledky našej ZŠ podľa hodnotenia INEKO

Hodnotenie INEKO


Inštitút INEKO každoročne prezentuje verejnosti široký okruh informácií o základných a stredných školách v SR. K dispozícii je celkovo 30 rôznych ukazovateľov vypovedajúcich buď o podmienkach pre vyučovanie, alebo o dosiahnutých výsledkoch žiakov.


Hodnotenie je zostavené podľa výsledkov z Testovania 9, Testovania 5 a mimoriadnych výsledkov žiakov (napr. umiestnenia žiakov v rôznych súťažiach a olympiádach) podľa hodnotenia ministerstva školstva.


Teší nás, že sme opäť v prvej desiatke najúspešnejších škôl v rámci Bratislavského kraja ( spolu 168 škôl, dáta prístupné zo 71 škôl).


Viac na: https://skoly.ineko.sk/rebricky/