Uchádzame sa o 2% z dane aj tento rok

Vážení rodičia a priatelia školy!


Naše rodičovské Združenie ZŠ Sokolíkova, Sokolíkova 2, 841 01 Bratislava, IČO 31814930, bolo tento rok opäť zaregistrované na príjem podielu dane z príjmu.


Budeme veľmi radi, keď aj tento rok venujete svoje 2 % dane svojim deťom. Aktuálne tlačivo nájdete v kolónke 2% v záhlaví webovej stránky. Pokiaľ si tlačivo nemôžete vytlačiť, nájdete ho aj na vrátnici žiackeho vchodu.


Za príspevok, ktorým nás podporíte, zabezpečíme deťom zážitkové učenie, zakúpime moderné učebné a športové pomôcky, zmodernizujeme a skrášlime exteriér i interiér našej školy.


Zároveň ďakujeme všetkým rodičom a priateľom školy za poukázaný príspevok v minulom roku, ktorý pomohol vytvoriť našim deťom príjemnejšie a bezpečnejšie prostredie pre kvalitné vzdelávanie. Finančné prostriedky boli použité na inovovanie počítačov, doplnenie kvalitných učebných programov a pomôcok, hracie a vzdelávacie prvky na chodbách školy.


 


Veríme, že spoločne dokážeme aj naďalej vylepšovať prostredie, v ktorom uskutočňujeme kvalitný výchovno-vzdelávací proces.


Všetkým darcom ďakujeme.


Vedenie školy