Školské stravovacie zariadenie

Školskú jedáleň na našej škole ZŠ Sokolíkova ul.2, Bratislava, prevádzkuje súkromná Šk. jedáleň HLZ, s.r.o.


Aktuálne informácie, ako aj jedálny lístok, nájdete na jej web stránke: https://www.eskoly.sk/sokolikova2/jedalen.


Kontakt na vedúcu ŠJ


p. Čuboňová: 0915 691 567Odhlasovanie obedov: do 8.00h v daný deň, odporúčame:  • telefonicky alebo SMS na tel.č. 0903617568 - p. Takáčová,

  • e-mailom na jedalen.sokolikova@upcmail.sk


 


Kontakt na vedúcu ŠJ p. Čuboňovú: 0915691567.
Viac tu: https://www.zssokolikova.sk/skolska-jedalen/

Odhlasovanie obedov

 

Odhlasovanie stravy je 24 hodín vopred,
 
tj. deň vopred do 14:00 hodiny

Spôsob odhlásenia:

 

Z dôvodu priznania štátnej dotácie na stravu je potrebné, aby žiaci mali každý deň pri sebe čip.

Čipom sa musia identifikovať ráno pri príchode na vyučovanie a pri odobratí obeda.

Podmienky na priznanie štátnej dotácie

1. Žiak musí byť v daný deň v škole, (aj keď len 1 hodinu)

2. Žiak musí preukazateľne odobrať stravu (t. j. musí sa odčipovať pri obede)

 

Ak žiak nepríde na obed, nemôže mu byť priznaná štátna dotácia a obed, ktorý neprevzal, musí uhradiť rodič.