Pre rodičov budúcich prvákov

Nástup 2. septembra 2020 o 8:00 hod. od Sokolíkovej ulice cez hlavný vchod (A) – 1.B, 1.D a volebný vchod (B) – 1.A, 1.C. Zoznamy nájdete vyvesené na dverách školy.


Dieťa vstupuje do budovy školy iba s jedným zákonným zástupcom po absolvovaní ranného filtra – meranie teploty, rúško a dezinfekcia rúk.


V triedach dostane zákonný zástupca od triednej učiteľky všetky ďalšie informácie. Zoznam pomôcok nájdete v sekcii Tlačivá.


Ukončenie tohto prvého slávnostného dňa bude do 10:00 hod.. Podľa možnosti si rodič zoberie dieťa so sebou alebo ostáva v Školskom klube detí. V tento deň bude jeho prevádzka do 15:00 hod.