Poplatky ZRŠ a Hygiena

Dôležitý oznam!


Poplatky ZRŠ a hygiena sa posielajú na účet Občianskeho združenia ZŠ Sokolíkova


Číslo účtu je: IBAN SK28 0200 0000 0021 2219 7453


Poprosíme, posielajte ich na vyššie uvedený účet, zjednodušíte tým ich spracovanie.


Ďakujeme za pochopenie!