Oznam pre rodičov budúcich prvákov

Rozhodnutie o výsledku zápisu do 1. ročníka ZŠ Sokolíkova si rodič osobne prevezme počas pracovných dní od 15. - 23.6.2020 v čase od 7:00 do 14:00 hod.


Pri prevzatí rozhodnutia o prijatí je potrebné uhradiť sumu 20 € na zakúpenie základných učebných pomôcok do 1. ročníka. Zakúpenie ostatných pomôcok Vám na začiatku školského roka odporučí triedna učiteľka dieťaťa.


 


                                                                                                         Mgr. Daniela Ďurkovská


                                                                                                               riaditeľka školy