Hviezdoslavov Kubín I. kategória

Kto chce, hľadá spôsob, kto nechce, hľadá dôvod.“     František Vláčil


    Tieto slová českého maliara a režiséra si náš tím Hviezdoslavovho Kubína (Zuzka, Renka, Zuzka) vzal za svoje a hľadal spôsob, ako v dnešnej situácii usporiadať školské kolo I.kategórie. 


  Našli sme spôsob - online a tiež ochotné žiačky a hlavne veľmi nápomocných rodičov. Vďaka všetkým zúčastneným sme 24. marca 2021 mohli prvý raz netradičným spôsobom uskutočniť recitačnú súťaž. 


  Krásne upravené žiačky zvládli výborne nielen online prednes, ale sa navzájom ocenili „piktogramovým“ potleskom. 


Výsledky školského kola HK v I.kategórii:


Poézia 1.miesto : N. Zálešáková (4.C)


             2.miesto: N. Penčíková (3.A) 


             3.miesto: Z. Poliačková (4.C) 


Próza  1. miesto N. Minárová (4.C)


            2. miesto M. Nováková (4.A)


            3. miesto L. Fudalyová (4.A) 


Žiačky na 1.miestach postupujú do obvodného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín.


  Zúčastnené žiačky výstižne hodnotili výkony ostatných súťažiacich. Viaceré pochválili N. Korzhovu, ktorá i napriek jazykovej bariére (jej materinským jazykom je ukrajinský jazyk) zvládla prípravu na súťaž naozaj obdivuhodne. Preto na základe hodnotenia žiačok a poroty získala N. Korzhova špeciálne ocenenie poroty.


  Blahoželáme víťazkám a ďakujeme za zodpovednú prípravu na súťaž!


Hoci len niektoré získali umiestnenie, všetci sme si odniesli krásny umelecký zážitok.