Grantový program ENTER pre školy 2021

Naša škola sa zapojila do grantového programu ENTER pre školy 2021 - Digitálna generácia a získala grant v hodnote 942 € na zakúpenie  sád micro:bitov a ich doplnkov.


Začíname s micro:bitom


Micro:bit je programovateľný minipočítač, ktorý uviedla na trh spoločnosť BBC v roku 2016. Obsahuje displej, 2 tlačidlá, senzory pohybu, naklonenia, teploty a anténu. Možno k nemu pripájať ďalšie senzory a iné súčiastky - LED pásiky, reproduktory, motorčeky, čerpadlá, senzory pohybu, atď. Preto je využiteľný v predmetoch: fyzika, chémia, biológia, geografia, hudobná a výtvarná výchova,... dokonca aj v domácnosti.


Micro:bity budeme používať vo vyučovaní aj v našej škole predovšetkým na 1 a 2. stupni. V súčasnosti sa žiaci aj žiačky pripravujú na jeho používanie na hodinách informatiky oboznamovaním sa a tvorbou jednoduchých programov v nižšie uvedených programovacích prostrediach. Pre svoje kreatívne nápady budú môcť žiaci používať Move mini robot od firmy Kitronik aj programovacie auto Ring:bit Car v2 Kit od firmy Elecfreaks  a tak využiť svoje programovanie v robotike.


Programovacie prostredia


MakeCode (od firmy Microsoft) obsahuje aj simulátor, ktorý poskytuje žiakom okamžitú reakciu na to, ako pracuje ich program a uľahčuje testovanie a ladenie ich programu. 


Joy-Car je autonómny vzdelávací robot založený na Micro: Bit a ponúka modulárnu výučbovú sadu pre robotiku. Senzory ako sledovanie trasy, ultrazvuk, infračervené žiarenie a snímače rýchlosti kolies umožňujú funkcie ako autonómne riadenie a dokonca aj ovládanie pomocou BT pomocou druhého samostatného Micro: Bit. Dodatočná výbava simuluje ukazovatele, svetlá, cúvacie svetlá a klaksón a završuje zážitok z autonómneho robotického automobilu. Použitím adresovateľných LED diód je možné implementovať aj jednotlivé svetelné scenáre. Joy Car je ideálne vhodný pre prácu s témami elektroniky a programovania.Všetky komponenty, snímače, elektronika a motory sú vysvetlené spôsobom, ktorý je ľahko pochopiteľný a ako fungujú. Programovanie je možné vykonať v MakeCode alebo MicroPhyton a je podrobne popísané. Rovnomenná domovská stránka ponúka ďalšie informácie, tipy a fórum pre otázky, problémy a nápady.                    

Máj 2022

Hoci v priebehu Februára, Marca, Apríla a Mája sme ešte nemali Mikrobity k dispozícii – kvôli nedostatočnej ponuke – od dodania Mikrobitov sme sa mohli naplno pustiť do plánovaných aktivít, na ktoré sa deti nesmierne tešili!
Nakoniec sa nám podarilo splniť aktivitu Putujúcej kačky
Človeče nehnevaj sa a
programovanie autíčok Joy-Car a Move
Ozoboti

Jún 2022

Úspešne sa nám podarilo splniť všetky aktivity projektu. Deti mali možnosť naučiť na rôznych príkladoch programovanie, ktoré je v oblasti informatiky veľmi dôležité. Naučili sa logicky myslieť a dokázali troška hlbšie preniknúť do virtuálneho sveta. Sme radi, že sa do projektu zapojili všetci žiaci – aj tí najmenší – ktorých to veľmi bavilo. Sme veľmi vďační nadácii Pontis, cez ktorú sme mohli zakúpiť Mikrobity, čím nám umožnila projekt zrealizovať a tak obohatiť vyučovanie informatiky.
Do budúcna sa tešíme na ďalšie takéto krásne projekty, pretože je to veľký prínos v zdokonaľovaní v oblasti digitálnych technológií.