Exkurzia Volkswagen

Dňa 20.11. 2019 sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili prehliadky dvoch hál závodu Volkswagen
Bratislava. Elektromobilita a hybridný pohon zahŕňa kombináciu dvoch hál - karosáreň a agregátna
hala a Auto Fora, kde boli žiaci oboznámení s históriou a konečnými produktmi, ktoré sa konštruujú
v závode.