Mgr. Andrea Hetešová, PhD

Školský špeciálny pedagóg

hetesova@zssokolikova.sk