Alžbeta Gocká

Pedagogický asistent

Koordinácia práce Žiackeho parlamentu(ŽP)

gocka@zssokolíkova.sk