2% z dane

Vážení rodičia a priatelia školy.


Naše rodičovské Združenie ZŠ Sokolíkova, Sokolíkova 2, 841 01 Bratislava, IČO 31814930, bolo tento rok opäť zaregistrované na príjem podielu dane z príjmu.


Budeme veľmi radi, keď aj tento rok venujete svoje 2% dane svojim deťom.


Za príspevok, ktorým nás podporíte, zabezpečíme deťom zážitkové učenie, zakúpime moderné učebné a športové pomôcky, zmodernizujeme exteriér a interiér našej školy.


Zároveň ďakujeme všetkým rodičom a priateľom školy za poukázaný príspevok v minulom roku, ktorý pomohol vytvoriť našim deťom príjemnejšie prostredie a kvalitnejšie podmienky pre vzdelávanie.


Financie sme použili na modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu a doplnenie kabinetných a knižných zbierok pre našich žiakov, čím sme pre nich zatraktívnili a zmodernizovali spôsob vzdelávania.


Ďakujeme za Vašu priazeň a podporu.


Vedenie školy