Mgr. Zuzana Petreková

Koordinácia práce Žiackeho parlamentu(ŽP)

Vychovávateľ

rybarova@zssokolikova.sk