Ing. Zuzana Pavlove

Environmentálna výchova

Triedny učiteľ

trieda 9.B
pavlove@zssokolikova.sk

Konzultačné hodiny

Fri 14:00 - 15:00 (kabinet CHE po dohovore)