Mgr. Zuzana Hűbner

Koordinátor finančnej gramotnosti

Triedny učiteľ

trieda 4.C
hubner@zssokolikova.sk

Konzultačné hodiny

Mon 14:00 - 15:00 (spoločenská miestnosť po dohovore)