Začiatok školského roka

Začiatok školského roka – nástup do školy


2.september 2020 (streda)


Nástup žiakov:


1.ročník – nástup o 8.00h


 Vchod A (hlavný vchod od Sokolíkovej) - 1.B a 1.D


Vchod B (volebný vchod od Sokolíkovej) - 1.A a 1.C


Žiaci 1.ročníka vstupujú do budovy školy v sprievode iba jedného zákonného zástupcu.


2. až 4. ročník – nástup o 9.00h


5. až 9.ročník – nástup o 10.00h 


Žiaci 2. až 9. ročníka za priaznivého počasia do budovy školy nevstupujú. Zahájenie školského roka sa uskutoční na školskom dvore. TU si svoje triedy zhromaždia na vopred určenom stanovišti.


Nakoľko žiaci budú v exteriéri, žiadame rodičov, aby dohliadli na to, aby mali žiaci so sebou jedno pohotovostné rúško. TU vykoná ranný filter (meranie teploty bez záznamu). Žiak odovzdá TU Vyhlásenie zákonného zástupcu (v prílohe).


 


Ukončenie vyučovania:


Pre žiakov 2. až 4. ročníka o 10.00h Po skončení vyučovania je zabezpečený ŠKD.


Pre žiakov 5. až 9. ročníka o 11.00h


 


Obedovanie:


II.stupeň – od 11.00h do 11.35h  


2.– 4.ročník - od 11.35h do 12.00h , v poradí od 2.A po 4.C


1.ročník –od 12.00h


Vstup do školy je povolený len s rúškom!


Prevádzka ŠKD je do 15.00h.


Vyzdvihovanie žiakov 2. až 4.ročníka o 10.00h alebo od 12.00h na školskom dvore. 


Šatne sa až do odvolania nepoužívajú.


 


Mgr. Daniela Ďurkovská


Riaditeľka školy