Začiatok školského roka 2021/2022

Vážení rodičia,


je tu nový školský rok. V záujme zabezpečenia čo najjednoduchšieho nástupu žiakov do školy, Vám predkladáme prehľad najdôležitejších informácií pre prvý školský deň. Podrobnejšie informácie (ďalšie inštrukcie, dokumenty na stiahnutie, atď) nájdete na stránke zssokolikova.edupage.org/news/ a priamo v komunikácii pod svojim účtom v tomto portáli.


Nástup žiakov 2. septembra 2021


1.ročník - nástup o 8.00h - Žiacky vchod (od ihriska)  - 1.A, 1.B, 1.C


Žiaci 1.ročníka vstupujú do budovy školy v sprievode triednej učiteľky a zákonný zástupca zostáva v exteriéri školy spolu s vychovávateľkou. Pani vychovávateľka  vyzbiera od rodičov Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka.


2. až 4. ročník – nástup o 9.00h


5. až 9.ročník – nástup o 10.00h


Žiaci 2. až 9. ročníka  za priaznivého počasia do budovy školy nevstupujú. Zahájenie školského roka sa uskutoční na školskom dvore. TU si svoje triedy zhromaždia na vopred určenom stanovišti.


Žiak odovzdá Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti / možnosť odoslať z rodičovského konta cez Edupage do 8:00hod. (v prílohe).


Žiaci, ktorých rodičia prihlásili na kloktací PCR test, si prevezmú testovaciu sadu.


V prípade nepriaznivého počasia, vstup do budovy je len s rúškom a TU vykoná ranný filter (meranie teploty bez záznamu).


 


Ukončenie vyučovania:


Pre žiakov 2. až 4. ročníka o 10.00 hod.  Po skončení vyučovania je zabezpečený Školský klub detí do 13:00hod.


Pre žiakov 5. až 9. ročníka o 11.00 hod.


 


Obedovanie: 


Školská jedáleň bude mimo prevádzky


 


Šatne sa začnú používať až od pondelka 6. 9. 2021.


Od 6. septembra bude vyučovací proces podľa riadneho rozvrhu.