Sokolík - žiacky časopis

Časopis Sokolík, tvorený žiakmi našej školy, začína svoj tretí level. Tentokrát vo virtuálnej podobe, je ale možné ho vytlačiť do .pdf, prelistovať a prečítať.

Pri tvorbe časopisu sme využili ponuku TASR využívať digitálne prostredie projektu "TASR do každej školy", v rámci ktorého agentúra sprístupnila všetky svoje servisy pre všetky školy na Slovensku a ktoré nám približuje profesionálnu tvorbu časopisu. Projekt bol pripravený v spolupráci s ministerstvom školstva a Metodicko-pedagogickým centrom. Ponúka bezodplatné využívanie agentúrnych servisov TASR pre všetky školy na Slovensku s možnosťou využitia servisov na vyučovanie, tvorbu školských médií, ale i na tvorbu učebníc, interaktívnych vzdelávacích obsahov či iné nekomerčné účely.

Prvé číslo nášho časopisu je tematicky zamerané na celoročný školský projekt Lipa - strom slovanov, ale chce upútať čitateľov aj inými zaujímavosťami zo školy aj mimo školy. A hlavne podeliť sa s veselými školskými príhodami, anekdotami, nevšednými udalosťami ...

Adresa nášho časopisu: Sokolik.skolskenoviny.sk