Slávnostné zahájenie školského roka

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024


4. september 2023


Nástup žiakov:


1. – 9.ročník – o 8.00h v areáli multifunkčného ihriska


Slávnostné otvorenie šk.roka


8.00h - 9.00h


Triedna učiteľka  spolu s p. vychovávateľkou privítajú žiakov 1. ročníka a rodičov.


Ostatné triedy si prevezmú triedni učitelia.


Oficiálny program –príhovor RŠ, štátna hymna, školská hymna, krátky program.


Po ukončení oficiálneho programu odchádzajú žiaci 1. ročníka a rodičia prváčikov do tried, ostatné ročníky zostávajú v areáli školy a riadia sa pokynmi TU.


Ukončenie otvorenia:


Pre žiakov 1.ročníka10:00h / po skončení prvého TA ZRŠ


Pre žiakov 2.9. ročníka9.00h


 


Obedy sa budú vydávať od 10:30h/ vstup žiakov do budovy cez žiacky vchod


Obedy v pondelok budú zabezpečené len pre žiakov, ktorí sa prihlásili zvlášť na pondelok 4.09.


Riadne vydávanie obedov pre žiakov prihlásených na stravovanie v školskom roku 2023/24 začína v utorok 5.09.


 


Prevádzka ŠKD v pondelok 4.09. 2023prevádzkových dôvodov nebude.


Riadny režim ŠKD začína v utorok 5.09.2023.


 


Mgr. Daniela Ďurkovská, riaditeľka školy