Slávnostné ukončenie školského roka

Nástup žiakov:


I.stupeň - 7.30h


II. stupeň - 9.00h


Ukončenie:


I.stupeň - 10.00h


II.stupeň - 10.30h


Obedovanie:


Od 10.30h, najskôr II. stupeň, potom ŠKD. 


Prevádzka ŠKD končí 14.30h.