Pripravujeme v ŠKD

Tvorivé dielne - darčeky na zápis detí do prvých ročníkov 

9.4. - 13.4.2018

 

Apríl - mesiac lesov - vedomostná súťaž pre 1.stupeň ŠKD