Pripravujeme v ŠKD

OKTÓBER 2018

Jablkové hodovanie - oslava Dňa pôvodných odrôd jabĺk 21.10. - jablkové dobroty pripravia deti spolu s rodičmi a deti sa navzájom pohostia v ŠKD

Šarkaniáda - v spolupráci so Žiackym parlamentom aj tento rok vzlietnu k nebu na školskom dvore Šarkany - symbol jesene

Jeseň pani bohatá - zábavné popoludnie s hrami a súťažami