Pripravujeme v ŠKD

Fašiangový karneval  -  9.2.2018 piatok

Karneval pre žiakov 1.stupňa sa bude konať vo veľkej telocvični počas 3. a 4. vyučovacej hodiny.

Valentín

Tvorivé dielne v oddeleniach ŠKD.