Rozhodnutie a usmernenie ohľadom diétneho stravovania

Milí rodičia,


čerstvá informácia z Ministerstva školstva z 29.5.2020 hovorí, že v zariadeniach školského stravovania sa umožňuje donáška vlastného čerstvo pripravovaného jedla zákonným zástupcom dieťaťa. Znenie celého usmernenia nájdete v priloženom linku.


 


https://www.minedu.sk/rozhodnutie-a-usmernenie-zariadenia-skolskeho-stravovania-29-5-2020/