ZNOVA VEĽKÝ ÚSPECH

ZNOVA VEĽKÝ ÚSPECH

Deviataci v tomto školskom roku dosiahli v CELOSLOVENSKOM  TESTOVANÍ 9 z matematiky veľký úspech. Zo 122 škôl  v Bratislavskom kraji sa umiestnili na krásnom PIATOM MIESTE.  V CELOSLOVENSKM TESTOVANÍ 9 zo slovenského jazyka v Bratislavskom kraji sa umiestnili na výbornom 25. mieste. Zo všetkých škôl v IV. obvode sme dosiahli štvrté miesto v Testovaní 9 zo slovenského jazyka a druhé miesto v Testovaní 9 z matematiky. V Dúbravke boli zo všetkých štyroch škôl najúspešnejší v obidvoch testovaných predmetoch. 

Sme radi, že úspechy našich žiakov, napriek tomu, že nám veľa detí odchádza na 8-ročné gymnáziá, sú každoročne vynikajúce.

viac na:http://dataportal.nucem.sk/Dataportal-web/web/vysledky/2017/index.xhtml