ZNALOSTI ZO SLOVENSKÉHO NÁRODA

ZNALOSTI ZO SLOVENSKÉHO NÁRODA

ZNALOSTI ZO SLOVENSKÉHO NÁRODA

Dňa 14. 12. 2016 sa zúčastnili žiaci našej školy súťaže ,,Znalosti zo slovenského jazyka“ , ktorá sa konala na ZŠ Pri Kríži.

Umiestnili sa na  krásnom 2. mieste.

Naše družstvo tvorili žiaci:

Š. Nováková            7. A

D. Hupka                 8. A

P. Macháček            8. A

Žiakov na súťaž vybrala a pripravovala p. uč. Haščíková.

 

G R A T U L U J E M E !