Žijeme v Európe

Žijeme v Európe

2. decembra 2014 sa trojčlenné družstvo žiakov našej školy zapojilo do súťaže Žijeme v Európe, organizovanej ZŠ na Nejedlého ul.8, Bratislava - Dúbravka. Súťaže sa zúčastnilo sedem škôl. Okrem preverenia si vedomostí z rôznych oblastí života v Európe mali možnosť stretnúť sa s takými osobnosťami športového a kultúrneho života na Slovensku a v regióne ako sú P. Schenk, J. Kuťková, A. Urban, A. Tkáč, J. Piffl, K. Slyšková.

Družstvu našej školy blahoželáme k peknému umiestneniu!