Zážitková hodina dejepisu

Zážitková hodina dejepisu

V utorok 13. mája 2014 si žiaci zopakovali učivo dejepisu netradične - na školu prišla divadelná skupina.
Pre nepriaznivé počasie sa predstavenie konalo v telocvični školy, ale to neprekážalo ani hercom, ani divákom, ani humoru v predstavení. Táto forma vyučovania spestrila dejepis a zaujímavo poukázala na kľúčové udalosti na území Slovenska.