Zaujímavé prednášky o našej Zemi

Zaujímavé prednášky o našej Zemi

Viete, že vrana  je najmúdrejšie zviera? O tom, že na území Slovenska bol aj oceán ste počuli? Vedeli ste, že šimpanz si lepšie zapamätá zobrazené čísla ako človek?

Tak nielen o tom sa dozvedeli naši žiaci niektorých tried na prednáškach dňa 11.10. 2016. Témy boli rôzne, zamerané na obohatenie učiva z prírodovedy a geografie. Poďakovanie za zaujímavé informácie patrí Mgr. D. Valentovi, ktorý vyštudoval geológiu a paleontológiu na Prírodoveckej fakulte UK v Bratislave. Pravidelne prednáša  pre deti a mládež napr. v Slovenskom národnom múzeu a v Mestskej knižnici v Bratislave a je šéfredaktorom internetového časopisu In vivo.