Zápis žiakov do 1. ročníka

Zápis žiakov do 1. ročníka

V dňoch  7. a 8. februára 2014 sa u nás - rovnako ako vo všetkých ZŠ nášho obvodu, uskutočnil zápis detí do 1. ročníkov pre školský rok 2014/2015. Zápis sa konal v krásne vyzdobených triedach a ostatných priestoroch školy, kde sa rýchlo rozptýlila nervozita detí aj rodičov. Zatiaľ čo rodičia vypĺňali formuláre potrebné k zápisu, pre deti tu boli pripravené tvorivé dielničky a na občerstvenie koláčik s čajom.

Samotný zápis, vďaka láskavému prístupu pani učiteliek z 1. stupňa, zvládol každý budúci prváčik. Za odmenu si odniesol darček od budúcich spolužiakov, strúhadlo a odznak s ceruzkou s logom ZŠ Sokolíkova.

Na všetkých budúcich prváčikov sa v septembri tešia ich pani učiteľky.