ZÁCHRANA SOM JA

ZÁCHRANA SOM JA

 Záchrana som ja

Pod týmto názvom vyhlásila n.o. Falck v októbri súťaž pre žiakov  prvého stupňa ZŠ.

Súťaž bola súčasťou  projektu, ktorý je vstupnou bránou k šíreniu osvety v oblasti prvej pomoci, záchrany života a prevencie pred úrazmi.

Úlohou žiakov bolo napísať  príbeh na tému prvej pomoci a bezpečnosti na cestách. Témy mohli  byť rôzne – rozprávkové, z ríše zvierat, z reálneho života alebo vymyslené. Ale podmienkou bolo  nakresliť k svojmu príbehu aj 3 ilustrácie.

Žiaci z 3.A sa tejto úlohy chopili veľmi zodpovedne, vymysleli rôzne príbehy o záchrane, o vzájomnej pomoci. Doplnili svoje práce krásnymi ilustráciami a tak vytvorená kniha príbehov mohla skúsiť šťastie v súťaži.

Medzi viac ako 400 zúčastnenými triedami 3.A  získala krásne 6.miesto !! Víťazstvom sme ako škola získali: automatický externý defibrilátor , akreditovaný kurz prvej pomoci pre pedagogický zbor a zážitkový kurz prvej pomoci so záchranármi a sanitkou pre všetkých žiakov prvého stupňa.

Radosť detí z víťazstva bola veľká. Blahoželáme !!