Výtvarná súťaž "Dúbravský dopravný prostriedok"

Výtvarná súťaž "Dúbravský dopravný prostriedok"

Počas septembrového Európskeho týždňa mobility vyhlásili Oddelenie školstva, vzdelávania, športu miestneho úradu Dúbravka, kancelária starostu v spolupráci s Dúbravskými novinami, výtvarnú súťaž s názvom "Dúbravský dopravný prostriedok". Súťaže sa zúčastnili aj naši žiaci. V školskom klube detí pod vedením svojich vychovávateliek tvorili, maľovali, navrhovali a konštruovali netradičné dopravné prostriedky. Pokúšali sa tak zlepšiť a zatraktívniť verejnú dopravu, aby dobre slúžila čo najväčšiemu počtu obyvateľov. Autori stovky detských prác dostali pozvánku na vernisáž spojenú s programom, s vyhodnotením súťaže "Dúbravský dopravný prostriedok", ako aj ocenením víťazných prác. Veľmi sa tešíme, že práca žiakov 1.B triedy pod vedením pani vychovávateľky Ivany Keményovej, získala 1. miesto. Z rúk pána starostu RNDr. Martina Zaťoviča si deti prevzali cenu, ktorá im pomôže triediť odpad a správať sa ekologicky.

Fotogaléria: Výtvarná súťaž "Dúbravský dopravný prostriedok"