Na Deň školských knižníc Čítame spolu. Výstava v knižnici

Na Deň školských knižníc Čítame spolu. Výstava v knižnici

Každoročne si v našej žiackej knižnici pripomíname Medzinárodný deň školských knižníc. Tento rok, 24.10. 2016 v pondelok,  to bolo podujatie: „Aby naša knižnica nebola sama“. Každú vyučovaciu hodinu navštívili knižnicu žiaci a pracovali s knihami. V tento deň o 9.00h sa všetci žiaci našej školy zapojili do celoslovenského čitateľského maratónu a čítali spolu so žiakmi Slovenska rozprávku.

Jednou z činností našej školskej knižnice je organizovanie výstavy kníh v jej priestoroch. Teraz sa koná od 26.10. do 11.11.2016. Cieľom je zoznámiť mladých čitateľov so zaujímavými titulmi a novinkami na knižnom trhu.  Knihy, o ktoré je najväčší záujem, potom zakúpime do našej knižnice.