VÝSTAVA O ANNE FRANKOVEJ

VÝSTAVA O ANNE FRANKOVEJ

V dňoch 17. – 18. 10. 2017  žiaci 9.A  a 9.B navštívili výstavu o Anne Frankovej, ktorú spracovali  na paneloch študenti  Gymnázia na  Bilíkovej ul., v Bratislave – Dúbravke. Prehliadka trvala 45 minút, sprievodné slovo si pripravili tretiaci z gymnázia a našich žiakov udalosti II. svetovej vojny a príbeh Anny Frankovej zaujal a poučil.