VÝSLEDKY TESTOVANIE-9

VÝSLEDKY TESTOVANIE-9

Dňa 11.05.2018 sa uskutočnilo v spoločenskej miestnosti našej školy slávnostné odovzdávanie osvedčení Testovania-9 žiakom 9.A a 9.B triedy. Pani riaditeľka za prítomnosti vyučujúcich 9. ročníka  profilujúcich predmetov  matematiky a jazyka slovenského vyhodnotila výsledky, osobne odovzdala osvedčenia a popriala všetkým  žiakom veľa úspechov ďalšom v štúdiu na SŠ.

Výsledky Testovania 9: tabulka