Výchovný koncert

Výchovný koncert

14.marca 2012 sa žiaci 5. - 9. ročníka zúčastnili v Dome kultúry Dúbravka koncertu hodobnej skupiny, ktorá im názorne predviedla ukážky vybraných súčasných hudobných štýlov. Žiaci mali možnosť vyskúšať si hru na niektorých neobvyklých hudobných nástrojoch ako sú napríklad bongá, zapojiť sa do súťaží priamo na pódiu.