Výborné umiestnenie v súťaži Štúrov Zvolen

Výborné umiestnenie v súťaži Štúrov Zvolen

Dňa 4.mája 2016 sa naši žiaci - víťazi školského kola, zúčastnili okresného kola recitačnej súťaže Štúrov Zvolen. Školské kolo sa uskutočnilo 18. apríla 2016 a zúčastnilo sa ho 28 súťažiacich zo 4.- 9. ročníkov. Víťazi školského kola:

KATEGÓRIA (4. – 6. ročníky)

  1. miesto:      Nicolas Stachovič, 6.A
  2. miesto:      Milan Baďo, 6.A
  3. miesto:      Ela Maturkaničová, 4.C, Janka Poleková, 4.B

KATEGÓRIA (7. – 9. ročníky)

  1. miesto:      Barbora Hollá, 9.B
  2. miesto:      Kristína Rumpíková, 9.A
  3. miesto:      Nikoleta Štaffenová, 7.B

Traja víťazi sa zúčastnili okresného kola v Základnej škole P.Horova v Devínskej Novej Vsi, kde sa Nikolas Stachovič umiestnil na 2. mieste vo svojej kategórii.

K.J.

Poznámka: foto – reprezentanti na okresnom kole.