Víťazstvo v celoslovenskej súťaži Energie okolo nás

Víťazstvo v celoslovenskej súťaži Energie okolo nás

15. apríla sa v Bratislave uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie prác detí z bratislavských základných škôl súťaže  ENERGIE OKOLO NÁS.

Členmi miestnej poroty boli tento rok zástupkyňa starostu MČ Dúbravka Matilda Križanová, Beáta Kukumbergová zo sekcie regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Lucia Fančová z odboru environmentálnej politiky Ministerstva životného prostredia SR, prvý zástupca starostu MČ Petržalka Roman Masár, akademický maliar Miroslav Bezák, senior manažérka pre QHSE Dalkie Nataša Budincová, finančný riaditeľ Dalkie Viktor Primus a regionálny riaditeľ Dalkie.

 

30.apríla sa v Košiciach uskutočnilo celoslovenské finále súťaže. Z najlepších prác lokálnych kôl vyberali víťaza títo členovia poroty:

veľvyslanec Francúzska na Slovensku, jeho excelencia Jean-Marie Bruno, generálny riaditeľ skupiny Dalkia na Slovensku Vincent Barbier, historička umenia z Východoslovenskej galérie pani Mária Gmitrová, za Komisiu školstva, športu a mládeže pani Hudáková, riaditeľka pre ľudské zdroje a komunikáciu skupiny Dalkia Silvia Stránska, vedúci obnoviteľných zdrojov Krajského úradu ŽP Gabriel Dancák a obchodný riaditeľ skupiny Dalkia Miroslav Kot.

  • Víťazom celoslovenského kola sa stala trieda 2. C  zo ZŠ Sokolíkova.
  • Tretie miesto obsadila trieda 3.C  tiež  zo  ZŠ Sokolíkova.

Víťazná trieda 2.C  získala od spoločnosti Dalkia  atraktívny výlet, ktorý sa uskutočnil 5. - 6. júna  tohto roka. Pre ostatných žiakov, ktorých  práce  postúpili  do celoslovenského finále a ich pani učiteľky boli pripravené diplomy a  malé darčeky.

 

https://www.dubravskatv.sk/cms/energie-okolo-nas-%e2%80%93-celoslovenska-sutaz