Vianočný koncert

Slávnostnú predvianočnú atmosféru zažili žiaci 2. stupňa vo štvrtok 10.decembra 2015 na Vianočnom koncerte v priestoroch dominanty Dúbravky - v Kostole Ducha Svätého. Žiakom priblížili hudobné skvosty účinkujúci profesionálni umelci - renomovaní členovia súboru slovenských divadiel, absolventi Vysokej školy múzických umení. Svojou vianočnou pieňou prispeli aj naši žiaci - a išlo im to na výbornú!

Spoločnosti Cultura Humana, o. z. vyslovujeme aj touto cestou vďaku za nevšedný umelecký zážitok.