VIANOČNÝ JARMOK

VIANOČNÝ JARMOK

V poslednú predvianočnú stredu sa na našej škole otvorili brány už 6.ročníka „Vianočného jarmoku“. Všetci, ktorí prišli, sa mohli potešiť vlastnoručne vyrobenými darčekmi, pochutnať si na vianočnom punči a cibuľovom chlebíku. Nasať predvianočnú atmosféru mohli aj pri krátkom programe, ktorý si nacvičili žiaci primárneho vzdelávania pod vedením pani učiteliek. Ďakujeme všetkým za účasť a podporu svojich ratolestí!